امتیاز بازآموزی سمپوزیوم
تاریخ خبر : 1391/11/15 تعداد بازدید : 5553 موضوع خبر : اخبار همایش ها

سمپوزیوم تخصصی ایمنی نانومواد در انسان و محیط زیست دارای 5 امتیاز بازآموزی غیر مدون برای گروه های مشمول آموزش مداوم می باشد. گروه های مشمول متقاضی امتیاز بازآموزی به اطلاعیه فوق دقت فرمایند.

سمپوزیوم تخصصی ایمنی نانومواد در انسان و محیط زیست دارای 5 امتیاز بازآموزی غیر مدون  برای گروه های مشمول آموزش مداوم شامل : پزشکی قانونی/تخصص، طب کار/تخصص، علوم آزمایشگاهی/تخصص، بیوشیمی بالینی/دکترا، فیزیک پزشکی/دکترا، سم شناسی/دکترا، نانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی)/دکترا، زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)/دکترا، آموزش بهداشت/دکترا، آموزش بهداشت/دکترا، مهندسی بهداشت حرفه ای/دکترا، مهندسی بهداشت محیط/دکترا، فرآورده های بیولوژیک/دکترا، فارماکولوژی/دکترا، بیوتکنولوژی دارویی/دکترا، فارماسیوتیکس/دکترا، داروسازی/دکترای حرفه ای، علوم آزمایشگاهی/دکترای حرفه ای، پزشکان عمومی/دکترای حرفه ای، پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده/دکترای حرفه ای، داروسازی/کارشناسی ارشد، علوم آزمایشگاهی/کارشناسی ارشد، داروسازی/کارشناسی می باشد.

* گروه های مشمول متقاضی امتیاز بازآموزی می بایست ثبت نام خود را از طریق سامانه جامع مرکز آموزش مداوم کل کشور ( http://www.ircme.ir ) انجام دهند.

بهمراه داشتن فیش واریزی جهت امتیاز بازآموزی در روز سمپوزیوم الزامی است.

این هزینه تنها شامل صدور گواهی امتیاز بازآموزی و شرکت در سخنرانی هاست. متقاضیان جهت استفاده از سایر امکانات سمپوزیوم اعم از پکیج ویژه سمپوزیوم، گواهی سمپوزیوم، بازدید از پوسترها و پذیرایی می بایست ما به التفاوت هزینه ثبت نام در سمپوزیوم را به شماره حساب معرفی شده برای ثبت نام در سمپوزیوم واریز و یا در روز برگزاری حضورا پرداخت نمایند. 

---

متن نظر