آخرین مهلت ثبت نام
تاریخ خبر : 1391/11/17 تعداد بازدید : 5541 موضوع خبر : اخبار همایش ها

به اطلاع کلیه علاقه مندان شرکت در سمپوزیوم می رساند که آخرین مهلت ثبت نام چهارشنبه 18 بهمن ماه می باشد و از آن پس هیچ ثبت نامی پذیرفته نخواهد بود و ثبت نام حضوری در روز سمپوزیوم نیز امکان پذیر نخواهد بود.

به اطلاع کلیه علاقه مندان شرکت در سمپوزیوم می رساند که آخرین مهلت ثبت نام چهارشنبه 18 بهمن ماه می باشد و از آن پس هیچ ثبت نامی پذیرفته نخواهد بود و ثبت نام حضوری در روز سمپوزیوم نیز امکان پذیر نخواهد بود.

---

متن نظر