افزایش جذب نانورادیو دارو در سلول های سرطانی
تاریخ خبر : 1392/02/08 تعداد بازدید : 4832 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

پژوهشگران ایرانی موفق به افزایش جذب نانورادیودارو در سلول‌های سرطانی، با اضافه نمودن ویتأمین مورد علاقه سلول‌های سرطانی، شدند.

پژوهشگران ایرانی در بررسی‌های خود بر روی تومور‌های سرطانی موفق به ساخت نانورادیوداروی جدیدی با قابلیت ‏تجمع بالا در تومور فیبروسارکوما به منظور تشخیص به موقع تومور و تصویربرداری از آن شدند. آنان در این کار تحقیقاتی ‏با اضافه نمودن ویتأمین مورد علاقه سلول‌های سرطانی، جذب نانورادیودارو را نیز افزایش دادند.‏

هدف اصلی در این کار تحقیقی، بررسی اثرات نشاندارسازی نانومواد با رادیوایزوتوپ گالیم-67 به منظور ساخت ‏نانورادیوداروی مورد علاقه ی سلول‌های سرطانی و افزایش جذب رادیو دارو در بافت سرطانی بوده است. در همین راستا ‏ابتدا مطالعات مورد نیاز انجام شد و روش‌های نشاندارسازی نانوذرات مورد بررسی قرار گرفت و پس از طراحی نهایی روش، ‏با گالیوم-67 (یکی از رادیوایزوتوپ‌های تشخیصی مهم) نشاندار شد که منجر به تولید ‏‎67Ga-SPION-folate‏ گردید.‏

در این تحقیقات، تزریق نانو رادیوداروی فوق به موش‌های صحرایی مبتلا به تومور فیبروسارکوما صورت گرفته است که ‏نتایج بررسی این محققان حاکی از آن است که با اضافه نمودن ویتأمین مورد علاقه ی سلول‌های سرطانی، جذب ‏نانورادیودارو افزایش می‌یابد. البته با وجود نتایج خوب به‌دست آمده، جهت استفاده در موارد کلینیکی با توجه ‏حساسیت استفاده در بیماران، مطالعات تکمیلی زیادی در این زمینه مورد نیاز خواهد بود.‏

نتایج این تحقیقات که به‌وسیله‌ی مهندس سیده لیلا حسینی سالکده و همکاران وی در پژوهشگاه علوم و فنون ‏هسته‌ای، دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است، در مجله‏ ‏journal of cancer research and therapeutics‏ (جلد 8، شماره 2، 2012) منتشر شده است. ‏

http://irannano.org/nano/index.php?ctrl=news&actn=news_view&id=42159&lang=1

متن نظر