تمدید تاریخ پذیرش مقاله در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری نانو دوبی 2013
تاریخ خبر : 1392/06/16 تعداد بازدید : 4553 موضوع خبر : اخبار همایش ها

تاریخ پذیرش مقاله در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری نانو دوبی 2013 تا 25 سپتامبر (3 مهر) تمدید گردید.

تاریخ پذیرش مقاله در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری نانو دوبی 2013 تا 25 سپتامبر (3 مهر) تمدید گردید.  این کنفرانس در تاریخ 30-28 اکتبر (8-6 آبان) در دوبی برگزار می گردد. محورهای این کنفرانس به قرار زیر است:

 •     Advanced Materials
 • Nanoscale Electronics
 • Nanotech in Life Sciences & Medicine
 • Energy & Environment
 • Fabrication, Characterization & Tools
 • Nanotechnology safety
 • Nano Application

در بخش فناوری نانو در علوم زیستی و پزشکی محورهای زیر در این کنفرانس مورد نظر است:

 •     Bio Nano Materials and Tissue Engineering
 • Bio Sensors, Diagnostics and Imaging
 • Materials for Drug and Gene Delivery
 • Biomarkers and Nanoparticles
 • Cancer Diagnostics, Imaging and Treatment
 • Drug Delivery and Therapeutics
 • Cancer Nanotechnology
 • Nano robots
 • DNA nanotechnology
 • Nanotoxicity

و در بخش ایمنی فناوری نانو محورهای این کنفرانس به قرار زیر است:

 • Nanotoxicology
 • Risk assessment and management
 • Measurement of health risk
 • Exposure scenarios
 • Regulation and ethical impacts

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این کنفرانس مراجعه فرمایید.

http://www.setcor.org/conferences/NANOTECH-DUBAI-2013/1

متن نظر