کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و فناوری نانو تونس 2014
تاریخ خبر : 1392/09/08 تعداد بازدید : 5129 موضوع خبر : اخبار همایش ها

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و فناوری نانو تونس 2014 در تاریخ 26-24 آوریل سال 2014 (فروردین 1393) برگزار می گردد. لازم به ذکر است کنفرانس MEET Tunisia 2014 نیز بصورت موازی با این کنفرانس برگزار می گردد.

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و فناوری نانو تونس 2014 در تاریخ 26-24 آوریل سال 2014 (فروردین 1393) برگزار می گردد. تمرکز اصلی این کنفرانس بر علوم و فناوری نانو در زمینه های گرافن، انرژی و محیط زیست، علوم زیستی و پزشکی، اپتیک، فوتونیک، و غیره است. در بخش فناوری های زیستی و پزشکی عناوین کنفرانس به قرار زیر است:

  • Bio Nano Materials & Tissue Engineering
  • Bio Sensors, Diagnostics& Imaging
  • Materials for Drug & Gene Delivery
  • Biomarkers & Nanoparticles
  • Cancer Diagnostics, Imaging & Treatment
  • Drug Delivery & Therapeutics
  • Cancer Nanotechnology
  • Nano robots
  • DNA nanotechnology
  • Nanotoxicity

در این کنفرانس بخش های متنوعی شامل سخنرانی های عمومی، ارائه افراد مدعو و ارائه پوستر وجود دارد. سخنرانان بین المللی شناخته شده برای شرکت کنندگان فرصت استثنایی فراهم می نماید. در این کنفرانس آخرین روندها و اکتشافات در علوم و فناوری نانو توسط برخی از نقش آفرینان برجسته جهانی به بحث گذاشته خواهد شد.
کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و فناوری نانو تونس 2014 جزء رویدادهای مهم در منطقه است که فرصت استثنایی برای کشف نوآوری و فرصت های تجاری جدید را فراهم می کند. لازم به ذکر است کنفرانس MEET Tunisia 2014 بصورت موازی با این کنفرانس برگزار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این کنفرانس به قرار زیر مراجعه فرمایید.

---

متن نظر