تدوین و تصویب استاندارد اندازه گیری نانوذرات معلق در هوا توسط کمیته بین المللی فن آوری نانوی ASTM
تاریخ خبر : 1392/10/11 تعداد بازدید : 1983 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی خارجی

موسسه بین المللی ASTM استاندارد جدیدی را منتشر کرده است که مراحل مشخصی برای جمع آوری نانومواد معلق موجود در هوا و آنالیز آنها به منظور تعیین مساحت سطح شان تعیین نموده است.

نانو مواد در ساخت طیف گسترده ای از محصولات اعم از: دارو، منسوجات، قطعات خودرو، محصولات بهداشت فردی، بسته بندی مواد غذایی و وسایل ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند. در طی ساخت و استفاده از این محصولات، این امکان وجود دارد که نانومواد موجود در آنها به ذرات معلق در هوا تبدیل شود و در نتیجه در معرض استنشاق کارگران و مصرف کنندگان قرار گیرد. موسسه بین المللی ASTM استاندارد جدیدی را منتشر کرده است که مراحل مشخصی برای جمع آوری نانومواد معلق موجود در هوا و آنالیز آنها به منظور تعیین مساحت سطح شان تعیین نموده است.

استاندارد ASTM E2864 با عنوان «روش آزمون برای اندازه گیری غلظت مساحت سطحی نانوذرات فلزی و اکسید فلزی موجود در هوای در معرض استنشاق درون اتاق با استفاده از جذب گاز کریپتون» توسط کمیته فرعی E56.02 (در حوزه مشخصه یابی فیزیکی و شیمیایی) توسعه داده شده است که زیر مجموعه کمیته E56 (در حوزه فن آوری نانو) موسسه بین المللی ASTM می باشد.

الکساندر استیفانیک، محقق صنعتی در بهداشت، موسسه ملی برای سلامت و ایمنی شغلی (NIOSH)، و عضو کمیته E56 می گوید: «درک هر گونه ارتباط بین یک ویژگی خاص ماده و نتیجه مشاهده شده در آزمون سم شناسی، نیازمند تعیین دقیق خواص فیزیکی شیمیایی نانو مواد است. مساحت سطحی یکی از ویژگی های مهم نانومواد می باشد و این روش آزمون یک خلاء اساسی را در این حوزه پر می کند. زیرا این استاندارد، اولین روش استاندارد را برای تعیین مساحت سطحی نانوذرات معلق موجود در هوا فراهم می آورد.»

همچنین استیفانیک اشاره می کند که مهم ترین کاربرد ASTM E2864، انجام آزمون سم شناسی استنشاقی برای اهداف تحقیقاتی و نظارتی خواهد بود. او می گوید: «استاندارد ASTM E2864 به درک بهتر دانشمندان از خواص نانوموادی که آنها در آزمایشات خود استفاده می کنند کمک خواهد کرد و استفاده و توسعه ایمن نانومواد را بهبود خواهد داد.

جهت توسعه استانداردها در کمیته E56.02، تمام اشخاص علاقه مند به همکاری در فعالیت های این کمیته دعوت شده اند. این کمیته فرعی به دنبال آزمایشگاه هایی است که در مطالعات بین آزمایشگاهی ASTM E2864 مشارکت نمایند و توانایی اندازه گیری مقادیر پایین مساحت سطحی با استفاده از گاز کریپتون به عنوان جاذب را دارا هستند.

http://www.nanosafety.ir/index.php?actn=news_view&id=45418&lang=1

متن نظر