کارگاه آموزشی الکتروریسندگی و کاربردهای آن در علوم پزشکی
تاریخ خبر : 1393/11/12 تعداد بازدید : 6052 موضوع خبر : اخبار همایش ها

دومین کارگاه آموزشی الکتروریسندگی و کاربردهای آن در علوم پزشکی توسط انجمن نانو فناوری پزشکی و با همکاری دانشکده فناوریهای نوین پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 6 و 7 اسفند 1393 برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی الکتروریسندگی و کاربردهای آن در علوم پزشکی توسط انجمن نانو فناوری پزشکی و با همکاری دانشکده فناوریهای نوین پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. ثبت نام در این کارگاه تا 20 بهمن صورت می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه این کارگاه در سایت انجمن نانوفناوری پزشکی ایران مراجعه فرمایید.

http://www.isnm.ir/

متن نظر