اولین همایش فناوریهای همگرا در علوم پزشکی و سلامت
تاریخ خبر : 1393/11/05 تعداد بازدید : 5164 موضوع خبر : اخبار همایش ها

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولین همایش فناوریهای همگرا در علوم پزشکی و سلامت را با هدف ارتقای همکاریهای بین بخشی بین شاخه های مختلف فناوریهای نوین در تاریخ 30 و 31 اردیبهشت ماه سال 94 برگزار می نماید.

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران، انجمن علوم اعصاب ایران و انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران، اولین همایش فناوریهای همگرا در علوم پزشکی و سلامت  را با هدف ارتقای همکاریهای بین بخشی بین شاخه های مختلف فناوریهای نوین در تاریخ 30 و 31 اردیبهشت ماه سال 94 برگزار می نماید.
این همایش با هدف ارتقای همکاریهای بین بخشی بین شاخه های مختلف فناوریهای نوین جهت همگرایی برای دستیابی به یک هدف واحد برگزار می شود. محورهای کنفرانس عبارتند:
 • علوم و فناوری های نانو
 • علوم و فناوری های زیستی
 • علوم و فناوریهای اطلاعات
 • علوم و فناوریهای شناختی و اعصاب

محورهای حوزه علوم و فناوری های نانو به قرار زیر است:
 • نانوفناوری در طب بازساختی، مهندسی بافت، و سلول درمانی
 • نانوفناوری در توسعه ایمپلنتهای پزشکی، علوم اعصاب و اندامهای مصنوعی
 • نانوداروها و حاملهای نانویی
 • نانوبیوتکنولوژی
 • نانوبیوسنسورها
 • کاربرد نانوفناوری در علوم اعصاب و شناختی
 • نانوموتورها و نانوروباتیک
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 29 اسفند 1393 است. محققان گرامی میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این همایش مراجعه نمایند.

http://nbic2015.ir/Default.aspx

متن نظر