سمینار آموزشی کاربرد نانوپزشکی در طب بازساختی
تاریخ خبر : 1394/08/18 تعداد بازدید : 5147 موضوع خبر : اخبار همایش ها

انجمن نانوفناوری پزشکی ایران سمینار آموزشی با عنوان کاربرد نانوپزشکی در طب بازساختی را در تاریخ 25 آذرماه برگزار می نماید.

سمینار آموزشی کاربرد نانوپزشکی در طب بازساختی توسط انجمن نانوفناوری پزشکی ایران با همکاری دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 25 آذرماه 94 به مدت 2.5 ساعت از ساعت 11:30-9 برگزار خواهد شد. 
این کارگاه توسط جناب آقای دکتر حسین قنبری عضو هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص هزینه و نحوه ثبت نام به سایت انجمن نانوفناوری پزشکی مراجعه فرمایند. 

---

متن نظر