سمپوزیوم علمی یک روزه کاربردنانوفناوری در سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
تاریخ خبر : 1394/09/24 تعداد بازدید : 5303 موضوع خبر : اخبار همایش ها

سمپوزیوم علمی یک روزه کاربردنانوفناوری در سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی توسط ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین با همکاری انجمن نانوفناوری پزشکی ایران در تاریخ 5 دی ماه 1394 در سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد.

سمپوزیوم علمی یک روزه کاربردنانوفناوری در سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی توسط ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین با همکاری انجمن نانوفناوری پزشکی ایران در تاریخ 5 دی ماه 1394 در سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای مشاهده برنامه این سمپوزیوم به سایت گروه نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه فرمایند.

---

متن نظر