سخنرانی پروفسور ولفگانگ پاراک
تاریخ خبر : 1394/12/15 تعداد بازدید : 3804 موضوع خبر : اخبار همایش ها

پروفسور ولفگانگ پاراک، استاد دانشگاه ماربورگ و Associate Editor مجله ACS Nano در روز یکشنبه 16اسفندماه در سالن رازی (طبقه همکف ساختمان جدید) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت 9:00 صبح به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت.

پروفسور ولفگانگ پاراک، استاد دانشگاه ماربورگ و Associate Editor مجله ACS Nano در روز یکشنبه 16اسفندماه در سالن رازی (طبقه همکف ساختمان جدید) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت 9:00 سخنرانی خود با عنوان "Quantification of Nano-particle Uptake & Degradation by Cells& Its Correlation to Basic Physico-chemical Parameters" را ارائه خواهند داد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://pharmacy.tums.ac.ir/NewsDetails.aspx?id=486


http://pharmacy.tums.ac.ir/NewsDetails.aspx?id=486

متن نظر