مساحت سطح یک معیار جدید اندازه گیری سمیت نانوذرات
تاریخ خبر : 1395/05/06 تعداد بازدید : 1825 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی خارجی

محققین نمونه‌ای از نانوذرات کربن را نشان داده‌اند که در آن مساحت سطح برای اندازه‌گیری سمیت نانوذرات نسبت به معیارهای اندازه‌گیری رایج از قبیل غلظت جرمی مناسب‌تر می‌باشد.

محققین نمونه‌ای از نانوذرات کربن را نشان داده‌اند که در آن مساحت سطح برای اندازه‌گیری سمیت نانوذرات نسبت به معیارهای اندازه‌گیری رایج از قبیل غلظت جرمی مناسب‌تر می‌باشد.
در رشته سم‌شناسی و سم‌شناسی محیط زیست، برای ترکیبات غیرقابل‌حل، مقدارها معمولا به صورت غلظت جرمی بیان می‌شوند که از نظر تجربی مناسب می‌باشد. اگرچه، هنگامی که مواد در اندازه نانو باشند، وزن نانومواد پارامتر مناسبی نیست، مخصوصا هنگامی که نیاز است انواع مختلف نانوذرات-از قبیل کربن و فلزات با هم مقایسه گردند، زیرا چگالی آن‌ها بسیار متفاوت می‌باشد. در مطالعه اخیر، فلاهاوت (Flahaut) و همکارانش نشان دادند که رویکرد معمول بر اساس غلظت جرمی برای مقایسه سمیت نانوذرات مهندسی شده مختلف جوابگو نمی‌باشد. آن‌ها یافته‌های خود را در 28 آوریل، 2016 در نسخه آنلاین Nano letters("مساحت سطح نانوذرات کربن: واحد مقدار برای ارزیابی سمیت واقع‌بینانه زیست محیطی") گزارش دادند. نتایج معنی‌دار مطالعه این بود که محققین نشان دادند که مساحت سطح می‌تواند یک معیار اندازه‌گیری مناسب برای مقایسه سمیت انواع مختلف نانوذرات کربن باشد.

http://nanostandard.ir/fa/news/54860

متن نظر