دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی
تاریخ خبر : 1395/09/21 تعداد بازدید : 4106 موضوع خبر : اخبار همایش ها

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می گردد.

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می گردد.

محورهای این همایش به قرار زیر است:
Drug targeting
Delivery Systems in Cosmecuticals
Smart DDS/Technology and Devices
Translational Medicine of Smart DDS
Mathematical Modeling in Drug Delivery
Vaccine/Peptide & protein/Gene delivery
Novel Materials/Systems for Drug Delivery
Nanomedicines: Design, Application, Commercialization and Business
NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology & Cognitive Sciences) Impact on Drug Delivery

سخنرانان مدعو این همایش در زیر معرفی شده اند:http://crsiran.ir/

متن نظر