کارگاه « ناگفته هایی از تقلب در پژوهش»
تاریخ خبر : 1395/10/07 تعداد بازدید : 3975 موضوع خبر : اخبار همایش ها

کارگاه « ناگفته هایی از تقلب در پژوهش» ویژه اعضا محترم هیات علمی، روز چهارشنبه هشت دی ساعت هشت و سی الی یازده در واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان یخچال برگزار می گردد.

کارگاه « ناگفته هایی از تقلب در پژوهش» ویژه اعضا محترم هیات علمی، روز چهارشنبه هشت دی ساعت هشت و سی الی یازده در واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان یخچال برگزار می گردد.
باتوجه به اهمیت مباحث مطرح شده، شرکت در این برنامه می تواند کمک شایانی در بهبود دانش همکاران هیات علمی در خصوص مباحث مرتبط با حوزه پژوهش نماید.
کلیه اساتید و علاقمندان جهت حضور در این کارگاه با حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی (http://fa.iaups.ac.ir/vice-presidency/research-affairs/contact) هماهنگ نمایند.

---

متن نظر