راه اندازی وبسایت اتحادیه اروپا با هدف ارائه موضوعات نظارتی نانومواد
تاریخ خبر : 1396/04/21 تعداد بازدید : 1489 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی خارجی

وبسایت رسمی مرتبط با نظارت نانومواد توسط اتحادیه اروپا (EUON) راه اندازی شده است.

وبسایت رسمی مرتبط با نظارت نانومواد توسط اتحادیه اروپا (EUON) راه اندازی شده است.
وبسایت EUON که توسط اتحادیه اروپا حمایت می شود، ابتکار جدیدی با هدف ارائه بهتر اطلاعات مرتبط با نانومواد است. این اطلاعات هم در سطح شهروندی و هم در سطح تخصصی ارائه شده‌است. پس از رأیزنی های گسترده، نتیجه شد وبسایت EUON بهترین ابزار برای افزایش شفافیت درباره نانومواد در بازار اتحادیه اروپاست.
وبسایت EUON، علاوه بر ارائه اطلاعات مرتبط با نانومواد فعلی موجود در بازار اتحادیه اروپا، شامل موارد مربوط به ایمنی، نوآوری ها، پژوهش ها و کاربردهای نانومواد است.

http://nanosafety.ir//fa/news/58898

متن نظر