انتشار استاندارد سازمان ISO با موضوع ساختآیروسول در پژوهش های مرتبط با در معرض هوا قرارگرفتن نانومواد و همچنین اگلومره ها و کلوخه های ایجاد شده از آنها(اگریگیت)
تاریخ خبر : 1396/04/31 تعداد بازدید : 1244 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی خارجی

سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، اخیراً استاندارد ISO/TR19601:2017 با عنوان "فناوری نانو: تولید آیروسول در پژوهش های مرتبط با تماس نانومواد با هوا و همچنین اگلومره ها و کلوخه های تولید شده از آنها (NOAA)" منتشرکرده است.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، اخیراً استاندارد ISO/TR19601:2017 با عنوان "فناوری نانو: تولید آیروسول در پژوهش های مرتبط با تماس نانومواد با هوا و همچنین اگلومره ها و کلوخه های تولید شده از آنها (NOAA)" منتشرکرده است.
به گفته سازمان ISO، برای ارزیابی سمیت NOAA ساخته شده به هنگام استنشاق انسان، لازم است پارامترهای خاصی که به نتایج آزمون سم شناسی برای انسان اعتبار می‌بخشد، بررسی شوند.
در ادامه سه جنبه مهم که باید در طراحی و اجرای پژوهش های سم شناسی استنشاق در نظر گرفته شود، بیان شده است:
1. تولید آیروسول نانوذرات یکنواخت با قابلیت تولید مجدد و مرتبط به موارد واقعی.
2. بررسی دقیق نانومواد در طول مدت آزمایش و مواد آغازگر و مواد تولید شده.
3. استفاده از حد و مرزهای مواجهه شغلی با این ذرات و غلظت های مرجع (طبق مطالعات موجود و یا داده های بدست آمده از پایش همزمان داده های مواجهه) برای دوزیمتری.
بنابراین طبق اظهارات سازمان ISO، برای انجام پژوهش های درون تنی و برون تنی NOAA، لازم است تولید کننده آیروسول NOAA مناسب را انتخاب کرد و از تکنیک های آنلاین و آفلاین برای مشخص کردن ویژگی های نانومواد استفاده کرد. این استاندارد روش های تولید آیروسول های NOAA برای مطالعات برون تنی و درون تنی مرتبط با مواجهه بیان می کند. هدف این استاندارد، کمک به انتخاب تولید کننده مناسب آیروسول برای طراحی پژوهش پیشنهادی سم شناسی است. این استاندارد ویژگی ها و معایب و مزایای روش های تولید آیروسول را ارائه می کند و به گفته سازمان ISO، دستورالعمل آیروسول سازی یک نانو شیء خاص نمی‌باشد.
برای مشاهده بخش هایی از این استاندارد اینجا را کلیک نمایید.

http://nanostandard.ir/fa/news/59073

متن نظر