تعویق مراسم توانمندی صنعت داروسازی
تاریخ خبر : 1397/11/14 تعداد بازدید : 2844 موضوع خبر : اخبار همایش ها

زمان مراسم "توانمندی صنعت داروسازی در چهلمین سالگرد انقلاب اساتمی ایران" که مقرر شده بود روز دوشنبه 15 بهمن ماه برگزار شود، تغییر یافت. تاریخ و زمان دقیق برنامه متعاقبا اعلام می شود.

زمان مراسم "توانمندی صنعت داروسازی در چهلمین سالگرد انقلاب اساتمی ایران" که مقرر شده بود روز دوشنبه 15 بهمن ماه برگزار شود، تغییر یافت.
تاریخ و زمان دقیق برنامه متعاقبا اعلام می شود.

---

متن نظر