تمدید مهلت ثبت نام سومین کنفرانس بین المللی نانوپزشکی و نانوایمنی (NMNS2020)
تاریخ خبر : 1398/09/06 تعداد بازدید : 2420 موضوع خبر : اخبار همایش ها

سومین کنفرانس بین المللی" نانوپزشکی و نانو ایمنی" در تاریخ 5 و 6 بهمن ماه سال 98 ( 25و 26 ژانویه 2020) در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد گردید.

سومین کنفرانس بین المللی" نانوپزشکی و نانو ایمنی"  در تاریخ 5 و 6 بهمن ماه  سال 98 ( 25و 26 ژانویه 2020) در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد گردید.
این همایش توسط انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و شبکه نانوایمنی و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری و همکاری کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو برگزار می شود.
محورهای همایش در بخش نانو پزشکی به قرار زیر است:

Nanocarriers for Targeted Drug Delivery Systems
Nanotechnology in Biomedical Devices
Regenerative Nanomedicine
Nanotechnology in Diagnosis and Imaging
Nanobiosensors
Cancer Nanotechnology
Nanobiotechnology and Nanobiosystems
Commercialization and Technology Transfer

محورهای همایش در بخش نانو ایمنی به قرار زیر است:
Risk Assessment
Biocompatibility Assessment
Regulation and Standardization
Occupational Health
Environmental Interactions
Toxicology
Ecotoxicology and Life Cycle Analysis
Nanofood Safety

 سومین کنفرانس" نانوپزشکی و نانو ایمنی"  فرصت فوق العاده ای را جهت دیدار با دانشمندان و محققان این حوزه به عمل خواهد آورد. خاطر نشان می شود این همایش همراه با امتیاز بازآموزی می باشد.

لازم بذکر است زمان ارسال مقاله به این کنفرانس تا 20 دسامبر 2019 (29 آذرماه) تمدید شده است. همچنین زمان ثبت نام زودهنگاه تا 10 ژانویه 2020 (20 دیماه) می باشد.
جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنتی این کنفرانس به آدرس  www.nanomedsafety.com مراجعه فرمائید.

---

متن نظر