کارگاه آینده‌پژوهی در عمل
تاریخ خبر : 1398/10/15 تعداد بازدید : 2029 موضوع خبر : اخبار همایش ها

کارگاه آینده‌پژوهی در عمل با موضوع آشنایی با ابرروندهای جهانی و چشم‌انداز حوزه غذا و دارو در روز چهارشنبه مورخ 11 دی ماه در محل آزمایشگا‌های مرجع کنترل غذا و دارو برگزار گردید.

کارگاه آینده‌پژوهی در عمل با موضوع آشنایی با ابرروندهای جهانی و چشم‌انداز حوزه غذا و دارو در روز چهارشنبه مورخ 11 دی ماه در محل آزمایشگا‌های مرجع کنترل غذا و دارو برگزار گردید.


در این کارگاه که در مدت زمان 10 ساعت و با ارائه موضوعات 7 نفر از اساتید بنام حوزه پزشکی و سلامت برگزار شد، تلاش گردید شرکت کنندگان کارگاه به اطلاعات و بینشی اولیه از مجموعه عوامل و روندهای موثر بر حوزه فعالیت سازمان غذا و دارو دست یابند.
در این کارگاه به بررسی موضوعات زیر پرداخته شد:
دکتر محسن بهرامی:
 معرفی آینده‌پژوهی و مروری بر کلیات روش‌ها
 روندهای جهانی مرتبط با حوزه سلامت و علوم پایه پزشکی
دکتر مصطفی قانعی:
 آینده‌پژوهی در حوزه دارو در ایران و جهان
 تجارب بومی مرتبط با آینده حوزه دارو
دکتر حسین قناعتی:
 روندهای موجود در حوزه تجهیزات پزشکی
 آینده‌پژوهی حوزه تجهیزات پزشکی
دکتر علی اکبر حق دوست:
 مروری بر آینده‌پژوهی در حوزه سلامت
 نیازهای آینده جامعه ایرانی و الزامات مواجهه با آن‌ها
دکتر رضا کلانتری نژاد:
 معرفی فناوری‌های همگرا، انسان جدید و نیازهای جدید
 کاربرد فناوری‌های همگرا در حوزه سلامت و غذا و دارو
دکتر ایرج نبی پور:
 مرور نسل‌های نوآوری
 نوآوری در حوزه علوم پزشکی و غذا و دارو


در خلال برگزاری این سخنرانیها شرکت کنندگان به شناسایی عوامل و روندهای موثر بر حوزه فعالیت این سازمان پرداخته و این عوامل را از منظر اهمیت و میزان تاثیر بر سازمان متبوع خود نمره دهی کرده و نوع تاثیرات را مشخص نمودند و درمورد نحوه مواجهه سازمان با چنین تغییراتی به ثبت نظرات خود پرداختند.
این کارگاه با همت مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو و همکاری کمیته فناوری نانو این سازمان و موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا برگزار گردید.

---

متن نظر