ضابطه حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور در اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
تاریخ خبر : 1399/11/25 تعداد بازدید : 400 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی، ”ضابطه حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور“ را در این اداره کل منتشر نمود.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی، ”ضابطه حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور“ را در این اداره کل منتشر نمود.
هدف از تدوین این ضابطه نیل به موارد زیر می باشد:
• حمایتهای عملی به منظور سرعت بخشیدن به ورود محصولات دانش بنیان و فناورانه سلامت، تولیدی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور به بازارهای مصرف و تبدیل دانش به سرمایه
• تسریع در امور اجرایی و صدور مجوزها و پروانه های لازم محصولات دانش بنیان و فناورانه سلامت تولیدی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور
• حمایت از ورود به بازار محصولات دانش بنیان و فناورانه سلامت تولیدی شرکت های دانش بنیان و هسته¬های فناور
• ارتقا سطح کیفی محصولات دانش بنیان و فناورانه سلامت تولیدی شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور
• تسهیل ورود به بازار محصولات دانش بنیان و فناورانه مورد نیاز حوزه سلامت که ارزبری بسیار بالایی دارند.
• حمایت از فناوریهای نوین و دانش بنیان جهت ارتقای کیفیت، خدمات و تجویز منطقی و کاهش عوارض کالاهای سلامت

علاقمندان جهت دریافت این دستورالعمل، اینجا را کلیک نمایند. 

https://www.fda.gov.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7?page=12

متن نظر