سخنرانی آقای دکتر رضایت با عنوان "نانوفناوری پزشکی، فرصت‌ها و چالش‌ها"
تاریخ خبر : 1400/09/20 تعداد بازدید : 586 موضوع خبر : اخبار همایش ها

آقای دکتر سید مهدی رضایت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس انجمن نانوفناوری پزشکی و رییس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو یکشنبه 21 آذرماه سال جاری ساعت 18:00 سخنرانی با عنوان "نانوفناوری پزشکی؛ فرصت ها و چالش ها در سلسله همایش‌های ماهانه‌ی علوم و فنآوری نانو خواهند داشت.

آقای دکتر سید مهدی رضایت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس انجمن نانوفناوری پزشکی و رییس کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو یکشنبه 21 آذرماه سال جاری ساعت 18:00 سخنرانی با عنوان "نانوفناوری پزشکی؛ فرصت ها و چالش ها در سلسله همایش‌های ماهانه‌ی علوم و فنآوری نانو خواهند داشت. 
گفتنی است این سلسله نشستت های ماهانه توسط انجمن نانوفناوری ایران برگزار می گردد. 


عنوان سخنرانی: نانوفناوری پزشکی، فرصت‌ها و چالش‌ها
سخنران: دکتر  سید مهدی رضایت
زمان: یک‌شنبه ۲۱ آذرساعت ۱۸:۰۰
لینک  همایش
https://vclass2.modares.ac.ir/b/ali-hlh-dpb-vso

---

متن نظر