اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مدوفارم 1400
تاریخ خبر : 1400/10/07 تعداد بازدید : 617 موضوع خبر : اخبار همایش ها

اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی پزشکی، دارو و مکمل ها تجهیزات، آزمایشگاه و علوم و صنایع وابسته از تاریخ 12 لغایت 15 بهمن ماه سال جاری در مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار می شود.

اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی پزشکی، دارو و مکمل ها تجهیزات، آزمایشگاه و علوم و صنایع وابسته از تاریخ 12 لغایت 15 بهمن ماه سال جاری در مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار می شود. 


علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این رویداد به آدرس https://medopharm.net مراجعه نمایند. 

https://medopharm.net/

متن نظر