آینده پژوهی در حوزه علوم پزشکی
تاریخ خبر : 1400/10/20 تعداد بازدید : 529 موضوع خبر : اخبار همایش ها

گروه آینده نگری و نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی وبیتار "فن آوری‌های نوظهور در حوزه علوم پزشکی با چشم انداز‌هایی از آینده ۲۰۵۰" را در روز چهارشنبه مورخ 22-10-1400 از ساعت 10 الی 12 برگزار می نماید.

گروه آینده نگری و نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی وبیتار "فن آوری‌های نوظهور در حوزه علوم پزشکی با چشم انداز‌هایی از آینده ۲۰۵۰" را در روز چهارشنبه مورخ 22-10-1400 از ساعت 10 الی 12 برگزار می نماید. http://www.ams.ac.ir/blog/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%...

متن نظر