وبینار همکرایی علوم در آموزش داروسازی
تاریخ خبر : 1400/10/22 تعداد بازدید : 532 موضوع خبر : اخبار همایش ها

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وبینار همکرایی علوم در آموزش داروسازی را در روز سه شنبه مورخ 28-10-1400 از ساعت 10 الی 12 برگزار می نماید.

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وبینار همکرایی علوم در آموزش داروسازی را در روز سه شنبه مورخ 28-10-1400 از ساعت 10 الی 12 برگزار می نماید. 


---

متن نظر