انتشار فهرست اولویت های نیاز به تولید دانش بنیان تجهیزات و ملزومات پزشکی
تاریخ خبر : 1401/01/07 تعداد بازدید : 435 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی داخلی

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در راستای برنامه ریزی و اقدام جهت تحقق هدف “تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی “ در سال 1401، فهرست اولویتهای تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی براساس میزان ارزبری جهت بهره برداری فعالان این حوزه را منتشر کرد.

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در راستای برنامه ریزی و اقدام جهت تحقق هدف “تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی “ در سال 1401، فهرست اولویتهای تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی براساس میزان ارزبری جهت بهره برداری فعالان این حوزه را منتشر کرد.
این اداره کل از کلیه دانشگاه‌ها، متخصصان و تولیدکنندگان به ویژه شرکت ها و هسته های نوآور و دانش بنیان دعوت نمود تا به منظور رفع نیاز نظام سلامت نسبت به تولید هدفمند محصولات جدید و توسعه خطوط تولید موجود اقدام نمایند.

جهت دریافت فهرست اولویت های تولید اینجا را کلیک نمایید.

http://imed.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=5013

متن نظر