سرنوشت نانوذرات در بدن
تاریخ خبر : 1391/08/28 تعداد بازدید : 2567 موضوع خبر : اخبار نانوپزشکی خارجی

یکی از مشکلات رایج در استفاده از نانوذرات فلزی شناسایی و اندازه‌گیری آنها در سیستم‌های زیستی است. اخیرا یک گروه از دانشمندان اسپانیایی موفق به ارائه روش جدیدی برای اندازه‌گیری توزیع این نانوذرات در سیستم‌های زیستی شدند.

از کاربردهای متعدد نانوذرات اکسید فلزی می توان به حوزه زیست پزشکی و تشخیص پزشکی اشاره نمود. یکی از مشکلات رایج در استفاده از این نانوذرات، شناسایی و اندازه‌گیری آنها در سیستم‌های زیستی است. اخیرا یک گروه از دانشمندان اسپانیایی موفق به ارائه روش جدیدی برای اندازه‌گیری توزیع این نانوذرات در سیستم‌های زیستی شدند.

تاکنون از روش‌های برچسب زنی، مبتنی بر عامل‌دار کردن سطح نانوذرات، برای این کار استفاده می‌شده است. مشکل این روش تغییر رفتار نانوذره است که مطلوب محققان نیست. جوردی لیوپ و همکارانش از مرکز تحقیقات همکاری مواد زیستی در سن سباستین روش جدید و منحصر به فردی ارائه کردند که در آن اکسید فلزی توسط ایزوتوپ اکسیژن 18 غنی می‌شود. اکسیژن 18 موجب می‌شود که تغییر واسطه‌ای سیکلوترون به رادیواکتیو فلوئور 18 صورت گرفته در نتیجه در بدن موجود زنده قابل ره‌گیری شود. 

در این پژوهش، نانوذرات در بدن موش تزریق و با موفقیت ره‌گیری شد. نتایج تست گرفته شده 8 ساعت پس از تزریق نشان داد که نانوذرات به کندی از جریان خون حذف شدند. این حذف از طریق ادرار صورت گرفت و مقدار اندکی از آن نیز در مغز تجمع گردید. متن کامل مقاله در اینجا قابل دریافت است.

 

http://www.nano.ir/newstext.php?Code=11663

متن نظر