مدارک مورد نیاز جهت صدور/تمدید مجوز موقت محصولات ضدعفونی کننده
نظر به شرایط خاص کشور به دنبال شیوع ویروس کرونا و به منظور مقابله با گسترش این بیماری و با توجه به سیاست های کلان کشور مبنی برتمدید مجوزهای موقت به اطلاع می رساند ارائه مدارک و مستندات پیوست و تکمیل تعهدنامه برای تمدید مجوز موقت/کد فرآورده (irc) و یا ثبت درخواست جدید ضروری است. 
تعهدنامه مجوز موقتجهت دریافت اینجا را کلیک نمایید
مدارک مجوز موقتجهت دریافت اینجا را کلیک نمایید
اطلاعات برچسب محصولجهت دریافت اینجا را کلیک نمایید